به اویی که می داند وسعت دلتنگی مرا

و می داند گاه تنهایی با آن وسعتش آنقدر در این خانه تنگ

باقی می ماند که دیگر جایی برای حضور هیچ مهمان دیگری نیست

می خواهم بگویم بیا ،نمی دانم چگونه ولی فقط می گویم بیا

بیا که در انتظارت صبر ماهی قرمز حوضمان لبریز گشت و در یک لحظه

خود را عاشقانه به بیرون حوض انداخت.آن لحظه برای اولین بار

به احساس لطیف او حسودی کردم،کاش که دلهای ما نیز مانند دل او

بود نه اینقدر صبور و پر طاقت و بی وفا.

بیا که اگر نیایی عشق نیز عمرش به زودی کوتاهتر از عمر خنده

زندگیمان خواهد بود.

بیا که در این غروب زیبای پاییز حتی برگ برگ دختان نیز در غمت

طاقتشان طاق شد و ریختند و چه زیبا فرشی بر حیاطمان پهن کردند

بر کوچه مان و بر پیاده روهای خیابان،گویی تمام شهر در انتظار توست.

بیا ،بیا به مهتاب گفته ام بیدار بماند تا آمدنت آخر می خواهم وقت

آمدنت هدیه ام برای توسبدی از ستاره باشد در آغوش هاله ای مشکی

عشق به یاد رنگ چشمانت که رمز و راز آن را فقط آهو می داند و بس.

بیا.........................

..........................................................................................................

دوستای گل خودم پیشاپیش شب زیبای یلدا و تولد خودم که ۱۲ آذره

را تبریک می گمو ممنون از همه کسایی که قراره این روز را بهم تبریک

بگن.

 

/ 111 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نيما يربکا

سلام دوست عزیز وب سایت اردیبهشت با دو مطلب از نیما یربکا و جواد آزادی بروز شد منتظر نظرات شما هستیم ...

ار کيده

سلام به پريسای بهتراز گلم مرررررررررسی که لينکم کردی من هم با اجازه ی شما قبلاْ اين کار رو کردم اميدوارم که کنکورت را با موفقيت پشت سر بذاری و بدون که ،با تلا ش حتماْ می تونی عزيزم مثل همه ی ماها که اين مرحله رو گذرونديم . من هم العان در گير درس های دانشگاه و امتحانات هستم و دغدغه های تو را دارم . برات دعا می کنم که به آرزويت برسی و در هر رشته ای که دوست داری قبول بشی چون فکر می کنم لايق اون هستی گلللللللللللم با آرزوی موفقيت برای تو دوست عزيزم علي يارت ، يا حق

آوای بی صدا

سلام پريسا جون بدو بيا....بدو که آپ کردم بيا يه امضا توی دفتر باروونی بنداز منتظرمااااااا

ار کيده

دوباره سلام . پريسا جون پس کی می خوای آپ کنی .من منتظرم هان .خبرم کن. فعلاْ بای عززززززيزم

فافا

شهادت بی حسین معنا ندارد قیامت بی حسین غوغا ندارد حسینی باش که در محشر نگویند چرا پرونده ات امضا ندارد با عرض تسلیت بابت ایامِ سوگواری آقا، تو این شبا منو از یاد نبری، تو سیارم نشستم خوشحال میشم بیای التماس دعا

آوای بی صدا

´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´ ´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´ ´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´ ´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´ ´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´ ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´ ´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ ´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´ ´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´ ´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´ ´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´