بی دل ترین

هنگامه ی باران                            در امتداد جاده ی نگاهت                                                 ثانیه های دلتنگی به سرعت نور می گذرند...                                                و                    من صبورتر از هر لحظه ... ادامه مطلب
/ 206 نظر / 22 بازدید
آبان 93
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
آبان 89
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست